Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.024-0372-C01::

аутсорсинг ИТ услуги EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
УТСОРСИНГ IT УСЛУГИ

 

Буллсофт ЕООД обявява публична покана с предмет: „Разработване и внедряване на софтуерна платформа“.

Документация за участие