Стартира схема за подпомагане на микро и малки фирми за справяне с кризата от COVID-19

аутсорсинг ИТ услуги EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
УТСОРСИНГ IT УСЛУГИ

 

Стартира схема за подпомагане на микро и малки фирми за справяне с кризата от COVID-19 с оборотни 100 % безвъзмездни средства до 10 000 лв. – подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Информация и съдействие за тази и за бъдещи схеми за подпомагане – bullsoft-bg.com

Документация за участие