аутсорсинг ИТ услуги

Добре дошли на нашата страница за новини

Ако имате въпроси или оферти които да ни предложите, моля свържете се с нас.

Брой на Статиите:

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.024-0372-C01:

аутсорсинг ИТ услуги

EUROPEAN UNION

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

аутсорсинг ИТ услуги

Буллсофт ЕООД обявява публична покана с предмет: „Разработване и внедряване на софтуерна платформа“.

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.024-0372-C01:

аутсорсинг ИТ услуги

EUROPEAN UNION

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

аутсорсинг ИТ услуги

Буллсофт ЕООД обявява публична покана с предмет: “Закупуване и въвеждане в експлоатация на 3 бр. преносими компютри и 1 бр. сървърна система, необходими за функциониране на разработена софтуерна платформа”

Буллсофт ЕООД стартира европейски проект

аутсорсинг ИТ услуги

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

аутсорсинг ИТ услуги

На 10.06.2019г. Буллсофт ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0372-C01 Реализиране на аутсорсинг ИТ услуги на Буллсофт ЕООД, съфинансиран от , процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Общата стойност на проекта е 176 648.16 лв., от които 120 120.75 лв. европейско и 21 197.78 лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е насочена към насърчаване на предприемачеството чрез развитие на нови предприятия, в т.ч. Буллсофт ЕООД, в приоритетни сектори на НСНМСП 2014-2020 г. Конкретната цел на проекта е реализация на пазара на предприемаческата идея на Буллсофт ЕООД- предоставяне на аутсорсинг ИТ услуги в цялостна обработка на база данни на клиенти, в т.ч. осигуряване на информационна и киберсигурност, и регулаторна съвместимост; генериране на специализирани отчети от данни, доставени от клиенти, и бизнес анализи, използвайки ресурсите на SCM, Web и др.

Целите на проекта ще бъдат реализирани чрез дейност: ПОВЕЧЕ

  1.Реализиране на пазара на предприемаческата идея, осъществена чрез етапите:
  • 1.1. Сформиране на екип и осигуряване на офис помещение;
  • 1.2. Разработване и внедряване на платформа за предоставяне на аутсорсинг ИТ услуги в обработка на база данни на клиенти, в т.ч. осигуряване на информационна и киберсигурност, и регулаторна съвместимост; генериране на специализирани отчети от данни, доставени от клиенти, и бизнес анализи;
  • 1.3. Закупуване и въвеждане в експлоатация на 3 бр. преносими компютри и 1 бр. сървърна система;
  • 1.4. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на услугите;
  • 1.5. Създаване на интернет страница на Буллсофт ЕООД;
  2. Визуализация на проекта.

Очакваните резултати след изпълнение на проекта са: реализирана на пазара предприемаческа идея на фирмата; нает квалифициран персонал- 4 бр. на трудов договор и създаване на устойчива заетост; разработена и внедрена платформа за предоставяне на аутсорсинг ИТ услуги в обработка на бази данни на клиенти и генериране на специализирани отчети и бизнес анализи за клиенти; закупени и въведени в експлоатация на 3 бр. преносими компютри и 1 бр.сървърна система, необходими за функциониране на платформата;изготвени пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на услугите -1 бр.; създадена интернет страница на Буллсофт ЕООД;изпълнени мерки по визуализация на проекта.

БУЛЛСОФТ ЕООД - ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА CENTIO PROFESSIONAL IT SECURITY

Фирма Буллсофт ЕООД стана официален партньор на CENTIO Professional IT Security.. По този начин клиентите, които внедряват ISO 27001 и GDPR имат достъп и до технологични решения за по-високо ниво на защита на компютри, памети и харддискове. Напълно съвместими с GDPR са решенията за криптиране на данните- Deslock Encryption; за предотвратяване изтичането на информация Safetica DLP и за криптирано съхранение на резервните копия на информацията XOPERO Backup and Recovery  ПОВЕЧЕ
Криптирането на информацията чрез Deslock Encryption се препоръчва при въвеждане на GDPR и е единственото технологично решение за покриване на част от изискванията, споменато пряко в Регламент 2016/679. Deslock Encryption криптира целия компютър, USB памети, отделни файлове директории, мейли и части от документи. Safetica DLP е решение, което дава ясна картина за това какво се случва реално в организацията и данните, с които работи тя. С него може да предотвратите: изтичане на данни от организацията ви; манипулиране и неоторизиран достъп до лични данни от служителите ви; кражба на ценна информация за бизнеса ви и личните данни на клиентите ви. Със Safetica може да докажете на регулаторните органи: кои от служителите ви и кога са имали достъп до лични данни, с каква цел и какво са направили с тях (преглед, принтиране, копиране и др.);кои файлове, кога и от кои от служителите ви са препращани или редактирани. XOPERO Backup and Recovery е решение за криптирано съхранение на резервните копия на информацията. Криптирането чрез AES 256 ви гарантира, че никой няма да има достъп до данните ви без право. Бекъпите се защитават по време на прехвърляне и докато се съхраняват. Можете да използвате и персонализиран ключ за криптиране за още по-високо ниво на защита. За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас!

Контакти

Amanda Lee

Senior project

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Larry Flint

Graphic Designer

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.