АУТСОРСИНГ IT УСЛУГИ

Нашата фирма предлага аутсорсинг на услуги в областта на информационните технологии.

още информация

За нас

ФИРМА БУЛЛСОФТ ЕООД Е КОМПАНИЯ ЗА АУТСОРСИНГ IT УСЛУГИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Цялостна обработка на база данни на клиенти, в  т.ч. осигуряване на информационна и киберсигурност, и регулаторна съвместимост  в съответствие с изискванията на GDPR     (2016/679 General Data Protection Regulation), NIS (Директивата за мрежова и информационна сигурност), ISO 27001:2013 и др.: разработване, обработка и съхранение на регистри, политики, записи и документи, свързани със защита  на личните данни и сигурността на информацията.
      
 • Бизнес анализи: Изготвяне на бизнес анализ по финансови и нефинансови параметри относно капацитета на вашата компания за кандидатстване,     одобрение и успешно изпълнение на  проекти по Оперативните програми на България, съфинансирани от европейските фондове, Национален план за възстановяване и устойчивост и други програми на ЕС; Изготвяне на бизнес анализи по зададени от вас параметри; Текущи финансови справки и отчети /продажби, приходи, маркетинг и др./;
      
 • Дигитализация на документен архив чрез специализирана уеб базирана система за съхранение и управление на документен архив;
      
 • Възстановяване на данни и бекъп.    

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА АУТСОРСИНГ НА ИТ УСЛУГИТЕ

 • Икономически по-изгодно решение спрямо съществуващите алтернативни услуги на пазара, които изискват заплащане за внедряване, обучение, поддръжка и наемане на специалисти, като цените достигат в пъти по-високи нива;
 • Достъпност до крайните услуги, като готови справки и анализи, от всяко мобилно устройство;
 • Интегрирани ИТ услуги в обработка на бази данни;
 • Осигуряват по-добри, надеждни и сигурни системи за обработка на данните; съвместимост с регулаторните изисквания; контрол и управление на ИТ риска;
 • Допринасят за повишена ефективност и конкурентоспособност;
 • Наличие на точна и вярна отчетност в компанията по всяко време;
 • Централизирано изготвяне и съхранение на отчетите;
 • Повишена бързина, качество и прозрачност при вземане на стратегически и решения; бърз достъп до справки и анализи и др.;
 • Фирмата е сертифицирана съгласно международните стандарти:
 • ISO 9001:2015; ISO 27001:2013; ISO 20000-1:2018; ISO 27017:2015; ISO 27701:2019; ISO 27018:2019

Сертификати

Нашата компания е внедрила и поддържа следната Интегрирана Система

УСЛУГИ

Нашата компания предлага следните услуги

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ И БЕКЪП 

Буллсофт Ви предлага сигурно архивиране на данни в собствена облачна инфраструктура, както и възможност за възстановяване на документални и информационни системи от архивни 
копия...

Още
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТЕН АРХИВ

Услугата е за компании, които не разполагат със собствена система за архивиране и използване на електронни (сканирани) документи, без да се изисква внедряване на специализиран софтуер и наличие на инфраструктура при клиента...

Още
СИГУРНОСТ НА
ИНФОРМАЦИЯТА

Нашата компания предлага чрез аутсорсинг използване на иновативно уеб базирано приложение, което подпомага компании и организации да покрият законовите изисквания, свързани с GDPR. ...

Още
БИЗНЕС 
АНАЛИЗИ

Достъп до вашите анализи и справки чрез иновативно уеб базирано решение на аутсорсинг по всяко време от стационарни и мобилни устройства. Нашата платформа позволява извличане, обработка

Още

Наши партньори

Референции

ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА Е СЪЗДАДЕНА ПО ДБФП BG16RFOP002-2.024-0372-C01

„Реализиране на АУТСОРСИНГ IT УСЛУГИ на Буллсофт ЕООД“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.