ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /GDPR/

 

През месец Май 2016 г. Европейският съюз въведе задължителния регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). Той покрива различните аспекти на боравенето с лични данни от страна на всички организации по света, които оперират с лични данни на граждани на ЕС. Регламентът се прилага ефективно след 25 май 2018 г, като компаниите и държавните учреждения са длъжни да въведат всички изисквания, които има единната рамка, налагана от GDPR. Общата цел на този регламент е да защити, както интересите на бизнеса, така и правата на гражданите.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ, АКО НЕ ОТГОВАРЯТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА?

Неспазването на изискванията може да доведе до големи финансови санкции. Глобите са в размер до 20 млн. евро или 4% от годишния оборот на предходната финансова година – взема се по-високата сума от двата показателя.

КАК ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?

Нашата компания предлага чрез аутсорсинг използване на иновативно уеб базирано приложение, което подпомага компании и организации да покрият законовите изисквания, свързани с GDPR. Софтуерното решение в комбинация с професионалните консултации на нашия екип ви дава:

  • GAP анализ и оценка на текущото ниво на съответствие на организацията, изготвен от професионалисти с опит в областта
  • Въведени във вашата компания правила и процедури за изпълнение на изискванията на GDРR
  • Наблюдение и мониторинг на съответствието на GDРR: обработка и поддържане на регистри, политики, записи и документи от професионалисти в областта на личните данни
  • Интегрирани решения, съчетаващи GDPR и международния стандарт за сигурност на информацията ISO27001:2013
  • Криптиране на данните
  • Длъжностно лице по защита на личните данни
  • Съвместимост с регулаторните изисквания

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ