ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТЕН АРХИВ

Предлагаме  аутсорсинг решение за дигитализация на документен архив на своите клиенти. Услугата включва:

  • Подготовка на документите – сканиране на хартиени документи във фирмения офис или на място при клиента;
  • Индексиране на сканираните документи;
  • Дигитализация на архива чрез специализирана уеб базирана система за съхранение и управление на документен архив;
  • Достъп до дигиталния архив чрез двуфакторна идентификация- създаване на потребители с различни права и ограничения, и достъп чрез електронна автентикация и Квалифициран електронен подпис на
  • Неограничено добавяне и обработка на нови документи в дигиталния архив;
  • Съхранение на дигиталния архив на съвременни сървърни системи, собственост на Bullsoft;
  • Осигуряване на допълнителен back-up на архива на клиента и администриране.

 Услугата е за компании, които не разполагат със собствена система за архивиране и използване на електронни (сканирани) документи, без да се изисква внедряване на специализиран софтуер и наличие на инфраструктура при клиента.

Клиентът получава право на ползване на системата за дигитализация на документен архив с уеб базиран достъп от настолен компютър или през мобилно устройство с опция потребителят да го инсталира на мобилното си устройство (чрез технологията PWA – Progressive Web App).

През портала клиентите ще могат:

o Да добавят самостоятелни нови документи към електронния си архив – като прикачат файлове или снимат с телефона си документи през приложението;

o Да търсят информация по тагове, описание или по съдържание на самите сканирани документи и др.;

o Да изтеглят сканираното копие на архивиран документ.

Нашата компания предлага гъвкави решения за всеки конкретен клиентски проект спрямо индивидуалните изисквания и нужди, организация на работа, бизнес сектор и пр.

 

Ползи за Вас:

– Оптимизиране на бизнес процесите и подобрена ефективност – Дигитализацията подпомага оптимизиране на бизнес процесите и  повишаване ефективността на работещите. Документите много по-лесно могат да бъдат намерени, споделяни, изтегляни, изпращани, управлявани и защитени.

– Подобрен достъп до архива – по всяко време имате бърз достъп до вашите документи чрез интернет в реално време. С помощта на технологията OCR – “оптично разпознаване на символи”, всеки от клиентите ни може да търси в базата данни желания от него документ по заглавие или откъс. Търсенето отнема минути и спестява прелистване през страници и дълго търсене. Освен това, системите ни са в готовност да допълнят съхранените данни или да ги коригират, за да управлявате постоянно актуален архив;

– Спестяване на време и намаляване на разходите – работата с дигиталния архив спестява времето на служителите в търсене, вадене, копиране на документи, като намалява разходите за печат и консумативи;

Защита на документите — използването на електронния архив премахва нуждата от вадене на оригинали от архива, т. е. премахва се опасността от загуба на оригинален документ.

-Регулаторна съвместимост –системата за дигитализация следи за спазване на законово регламентирания срок за съхранение на документи и изпраща нотификации до клиента.

-Информационна сигурност – компанията ни осигурява висока степен на сигурност на електрония архив чрез двуфакторна идентификация- създаване на потребители с различни права и ограничения, и достъп чрез електронна автентикация и Квалифициран електронен подпис на Evrotrust. Всички файлове се съхраняват криптирани на съвременни сървърни системи, собственост на Bullsoft, и минават защитени през интернет;

 

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ!