Категория: Новини

Буллсофт ЕООД подписа договор по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND На 23.06.2020г. Буллсофт ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ   BG16RFOP002-2.073-0942-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.073 „ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансиран от … Продължете да четете “Буллсофт ЕООД подписа договор по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“”

Стартира схема за подпомагане на микро и малки фирми за справяне с кризата от COVID-19

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND   Стартира схема за подпомагане на микро и малки фирми за справяне с кризата от COVID-19 с оборотни 100 % безвъзмездни средства до 10 000 лв. – подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Информация и съдействие за… Продължете да четете “Стартира схема за подпомагане на микро и малки фирми за справяне с кризата от COVID-19”

Стартира процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Стартира процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ Цел на процедурата: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. За какви безвъзмездни средства може да кандидатствате, ако сте микро, малко и средно предприятия? Максимум… Продължете да четете “Стартира процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“”

БУЛЛСОФТ ЕООД – Официален партньор CENTIO PROFESSIONAL IT SECURITY

Фирма Буллсофт ЕООД стана официален партньор на CENTIO Professional IT Security.. По този начин клиентите, които внедряват ISO 27001 и GDPR имат достъп и до технологични решения за по-високо ниво на защита на компютри, памети и харддискове. Напълно съвместими с GDPR са решенията за криптиране на данните- Deslock Encryption; за предотвратяване изтичането на информация Safetica… Продължете да четете “БУЛЛСОФТ ЕООД – Официален партньор CENTIO PROFESSIONAL IT SECURITY”

БУЛЛСОФТ ЕООД стартира ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND На 10.06.2019г. Буллсофт ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0372-C01 Реализиране на аутсорсинг ИТ услуги на Буллсофт ЕООД, съфинансиран от , процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Общата стойност на проекта е 176 648.16 лв., от които 120 120.75 лв. европейско и 21 197.78 лв. национално съфинансиране. Общата цел на… Продължете да четете “БУЛЛСОФТ ЕООД стартира ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ”

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.024-0372-C01:

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND   Буллсофт ЕООД обявява публична покана с предмет: “Закупуване и въвеждане в експлоатация на 3 бр. преносими компютри и 1 бр. сървърна система, необходими за функциониране на разработена софтуерна платформа” Документация за участие