Стартира схема за подпомагане на микро и малки фирми за справяне с кризата от COVID-19

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND   Стартира схема за подпомагане на микро и малки фирми за справяне с кризата от COVID-19 с оборотни 100 % безвъзмездни средства до 10 000 лв. – подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Информация и съдействие за… Продължете да четете “Стартира схема за подпомагане на микро и малки фирми за справяне с кризата от COVID-19”