аутсорсинг ИТ услуги
аутсорсинг ИТ услуги

Тази интернет страница е създадена по ДБФП BG16RFOP002-2.024-0372-C01

„Реализиране на АУТСОРСИНГ IT УСЛУГИ на Буллсофт ЕООД“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

аутсорсинг ИТ услуги

За нас

 

Фирма БуЛЛсофт ЕООД е компания за АУТСОРСИНГ IT УСЛУГИ в следните направления:

 
Цялостна обработка на база данни на клиенти, в т.ч. осигуряване на информационна и киберсигурност, и регулаторна съвместимост в съответствие с изискванията на GDPR (2016/679 General Data Protection Regulation), NIS (Директивата за мрежова и информационна сигурност), ISO 27001:2013 и др.: разработване, обработка и съхранение на регистри, политики, записи и документи, свързани със защита на личните данни и сигурността на информацията.
 
Изготвяне на специализирани регулярни и прогнозни отчети, справки и анализи в областта на финансите, продажбите, маркетинга и др., както и цялостни бизнес анализи /BI/ чрез осигурен достъп до консолидирани бази данни от разнородни източници, предоставени от клиенти.

Аутсорсинг IT услугите на Буллсофт ЕООД са достъпни чрез иновативно софтуерно решение, което ще позволява извличане, обработка и визуализиране в подходящ и лесен за възприемане вид на големи обеми от данни от различни източници. Платформата дава възможност за създаване на гъвкави анализи, справки и визуализации, които подпомагат потребителите в ежедневното и стратегическото вземане на информирани бизнес решения.

Основни предимства на Аутсорсинг ИТ услугите:

– Икономически по-изгодно решение спрямо съществуващите алтернативни услуги на пазара, които изискват заплащане за внедряване, обучение, поддръжка и наемане на специалисти, като цените достигат в пъти по-високи нива;

– Достъпност до крайните услуги, като готови справки и анализи, от всяко мобилно устройство;

– Интегрирани ИТ услуги в обработка на бази данни;

– Осигуряват по-добри, надеждни и сигурни системи за обработка на данните; съвместимост с регулаторните изисквания; контрол и управление на ИТ риска;

– Допринасят за повишена ефективност и конкурентоспособност;

– Наличие на точна и вярна отчетност в компанията по всяко време;

– Централизирано изготвяне и съхранение на отчетите;

– Повишена бързина, качество и прозрачност при вземане на стратегически и решения; бърз достъп до справки и анализи и др.;

Фирмата е сертифицирана съгласно:

 

Услуги

GDPR

През месец май 2016 г. Европейският съюз въведе задължителния регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation...

СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ

Oбвързване на справки, анализи и ключови показатели към конкретните дейности, ангажименти и потребности на...

РАЗРАБОТВАНЕ НА CLOUD ПЛАТФОРМИ

Всички вече ползват cloud решения, като по този начин се спестяват разходи, намаляват се усилията по поддръжка на ИТ...

Сигурност на информацията

Буллсофт ЕООД предлага на своите клиенти максимално да минимизират грешките и загубите от изтичане на...

Разработване на специализирани софтуерни приложения

Ние разработваме и внедряваме специализирани софтуерни приложения и решения за бизнеса и публичния сектор. Стремим се...

БИЗНЕС АНАЛИЗИ

Основна услуга, предлагана на клиентите на Буллсофт ЕООД е изготвяне на професионални финансови анализи...

Нашият екип

Amanda Lee

Senior project

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Larry Flint

Graphic Designer

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Контакти

Адрес

Град – София
България, 1000

Работно време

10:00 AM – 22.00 PM
Понеделник – Неделя

Контакти
Телефон:

+359 896 845 855

+359 896 845 858

Имейл: bullsoftbg@gmail.com
Адрес

Град – Враца
България, 3000

РАБОТНО ВРЕМЕ

10:00 AM – 22.00 PM
Понеделник – Неделя

КОНТАКТИ
Телефон:

+359 896 845 855

+359 896 845 858

Имейл: bullsoftbg@gmail.com
Адрес

Град – Враца
ул. “Антим I” 2
България, 3000

РАБОТНО ВРЕМЕ

10:00 AM – 22.00 PM
Понеделник – Неделя

КОНТАКТИ
Телефон:

+359 896 845 855

+359 896 845 858

Имейл: bullsoftbg@gmail.com