БУЛЛСОФТ ЕООД ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

На 23.06.2020г. Буллсофт ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-0942-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.073 „ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
Целите на проекта са насочени към осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.