ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ И БЕКЪП

Съхранението и защитата на данни е в основата на всеки успешен бизнес. Липсата на добра защита на данните може да доведе до пробив в сигурността, а последиците от това могат да бъдат много сериозни.

Буллсофт Ви предлага сигурно архивиране на данни в собствена облачна инфраструктура, както и възможност за възстановяване на документални и информационни системи от архивни копия. По този начин си гарантирате непрекъсваемост и устойчивост на вашия бизнес.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:

  • Оптимална бекъп концепция
  • Надеждни и сигурни софтуерни решения за бекъп и архивиране
  • Осигуряване непрекъснатост на бизнеса –Business Continuity
  • Съвместимост с регулаторните изисквания
  • Криптиране
  • Двуфакторно удостоверяване

ПОЛУЧАВАТЕ:

  • Защитени данни
  • Без ангажимент за поддържане и управление на бекъп инфраструктурата
  • Без покупка и поддържане на скъпа инфраструктура
  • Непрекъсваемост на бизнеса

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ!