АУТСОРСИНГ IT УСЛУГИ

Нашата фирма предлага аутсорсинг на услуги в областта на информационните технологии.

За нас

ФИРМА БУЛСОФТ Е КОМПАНИЯ ЗА АУТСОРСИНГ НА IT УСЛУГИ

Създадена е през 2018г. по проект с европейско финансиране, като мисията на компанията е да предоставя качествени, надеждни и сигурни аусторсинг ИТ услуги.  Стремежът ни е да предложим на своите клиенти иновативни решения и услуги,  в отговор на бързоразвиващия се дигитален свят и произтичащите от това нови потребности и изисквания.      

ЗА ДА ГАРАНТИРА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ, ФИРМАТА Е СЕРТИФИЦИРАНА КАКТО СЛЕДВА:

  • Въведена система за управление съгласно международните стандарти за качество ISO 9001:2015;
  • Информационна сигурност ISO 27001:2013;
  • Мениджмънт на IT услугите ISO 20000-1:2018;
  • Управление на информационната сигурност при представяне и използване на облачни услуги ISO 27017:2015;
  • Предоставяне на услуги като администратор на лични данни чрез облачни услуги ISO 27018:2019;
  • Управление на поверителността на информацията, наличността и целостта на личните данни ISO 27701:2019;

Сертификати

Нашата компания е внедрила и поддържа следната Интегрирана Система

УСЛУГИ

Нашата компания предлага следните услуги

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ И БЕКЪП

Буллсофт Ви предлага сигурно архивиране на данни в собствена облачна инфраструктура, както и възможност за възстановяване на документални и информационни системи от архивни 
копия...

Още
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТЕН АРХИВ

Услугата е за компании, които не разполагат със собствена система за архивиране и използване на електронни (сканирани) документи, без да се изисква внедряване на специализиран софтуер и наличие на инфраструктура при клиента...

Още
СИГУРНОСТ НА
ИНФОРМАЦИЯТА

Нашата компания предлага чрез аутсорсинг използване на иновативно уеб базирано приложение, което подпомага компании и организации да покрият законовите изисквания, свързани с GDPR. ...

Още
БИЗНЕС 
АНАЛИЗИ

Достъп до вашите анализи и справки чрез иновативно уеб базирано решение на аутсорсинг по всяко време от стационарни и мобилни устройства. Нашата платформа позволява извличане, обработка

Още

Наши партньори

Референции